Biblioteca 2.0

El nom “Biblioteca 2.0” fa referència a l’aplicació de determinades tecnologies i els principis propis del web 2.0 a l’entorn bibliotecari.

L’aplicació del model web 2.0 a la biblioteca fou utilitzat per primera vegada per Michael Casey l’any 2007. Aquest nou model es planteja com un canvi de paradigma de la biblioteca tradicional: “El model de biblioteca 2.0 intenta fomentar la retroalimentació i la participació en els serveis bibliotecaris. Els qui proposen aquest concepte esperen que finalment el model de servei de biblioteca 2.0 acabi substituint el model tradicional unidireccional que ha caracteritzat les biblioteques durant segles”.

El model de biblioteca escolar 2.0 que s’assaja aquí té l’estructura següent:

 SERVEIS BIBLIOTECARIS

 • Publicacions periòdiques en línia: atles, diccionaris, enciclopèdies i revistes digitals.
 • Catàlegs de la biblioteca pública i universitària.
 • Biblioteques digitals. Selecció i accés.

 SUPORT AL CURRÍCULUM

 • Directori de llocs web, obres de referència i portals especialitzats classificats segons la CDU.
 • Dipòsit de continguts educatius digitals.
 • Col·leccions digitals.

 DINAMITZACIÓ I ASSESSORAMENT

 • Dimització de recursos informacionals i de suport a la lectura.
 • Assessorament a l’alumnat: competència informacional i recerca.
 • Assessorament al professorat: enllaços a webs del camp de la biblioteca escolar i de la literatura infantil i juvenil.

 INTERACCIÓ AMB L’USUARI

 • Espais d’interacció amb l’alumnat i el professorat.
 • Utilització de les xarxes socials per difondre i interactuar.